Včasná diagnostika onemocnění prostaty

Udělejte další krok ke zlepšení svého zdraví a kvality Vašeho života. Objednejte se k odbornému urologickému vyšetření v Lékařském domě Holešovice již nyní. Volejte 266 316 582.

Karcinom prostaty, prsu, plic a tlustého střeva jsou čtyři nejčastější formy rakovinného bujení. U nás je v současnosti karcinom prostaty nejčastějším zhoubným nádorem u mužů – v posledních letech se jeho výskyt zvýšil o více než padesát procent a je vyšší než u karcinomu plic (ve věku osmdesáti let má karcinom prostaty téměř polovina mužů).

Celosvětové údaje o výskytu rakoviny prostaty prostaty nejsou zcela přesné, hlavně proto, že mnoho mužů s tímto karcinomem umírá, aniž by se kdy klinicky projevil: je objeven až při pitvě. Ale i nezhoubné zvětšení prostaty  bývá po dlouhou dobu „němé" tj. pro pacienta bez příznaků. A není li včas léčeno, dochází později ke vzniku zánětů močového měchýře, vzniku kamenů v močovém měchýři, krvácení do moče nebo zástavě močení (retence moče). To co bylo řečeno o projevech nezhoubného zvětšení prostaty, platí i pro karcinom prostaty, kde je navíc možné rozšíření nádorových buněk na jiná místa pacientova těla (nejčastěji uzliny a kosti). Onemocnění v tomto stadiu je někdy léčitelné, ale není vyléčitelné a může vést i k úmrtí nemocného.

Je proto potřeba zvolit aktivní přístup v jejich diagnostice. V případě pozdního rozpoznání choroby, může tato být již za hranicí možností úspěšného vyléčení. 

Urologická ambulance UroCare v Lékařském domě Holešovice je vybavena ultrazvukovým přístrojem, který umožňuje kompletní vyšetření močového traktu (ledviny, močového měchýře, prostaty). K vyloučení zhoubného onemocnění prostaty je k dispozici konečníkova sonda, která umožňuje ultrazvukem vyšetřit podrobně prostatu a v případě potřeby provést cílený odběr vzorků prostaty k histologickému vyšetření.

Udělejte další krok ke zlepšení svého zdraví a kvality Vašeho života. Objednejte se k odbornému urologickému vyšetření v Lékařském domě Holešovice již nyní.
Volejte  266 316 582 nebo mobil: 728 750 761

Preventivní odborné urologické vyšetření je hrazené zdravotními pojišťovnami a pro pacienty tedy zcela zdarma.