Parkování

Městská část Praha 7 patří mezi oblasti, kde úřad zavedl parkovací zóny vyhrazené pro rezidenty a barevné zóny pro řidiče, kteří nemají trvalý pobyt na území Prahy 7.

Řidiči, kteří nemají rezidentní parkovací kartu, mohou bez rizika postihu ze strany Městské policie (která je v oblasti Prahy 7 v tomto směru velmi aktivní...) zaparkovat podel těchto pravidel:

1) ve smíšené parkovací zóně - v samotné blízkosti lékařského domu v ulici Osadní podél budovy  Rosmarin Business Center (bývalé Vodní stavby) se nachází tzv. "smíšená parkovací zóna", kterou poznáte tak, že je cice označena modrým pruhem na vozovce, ale značka "P" je doplněna dvěmi podtabulkami s barevným pruhem modrým na jedné podtabulce a zeleným nebo oranžovým na druhé podtabulce. Na chodníku se pak nachází parkovací automat. V pracovní dny zde můžete parkovat za poplatek 30Kč/hod. od 8 do 18 hod., max. 6hodin. Přes noc a celý víkend zde smí parkovat jen auta s rezidentní kartou. Další smíšená zóna se nachází v ulici Tusarova mezi křižovatkou s ulicí Osadní a Komunardů, ale jen při chodníku po pravé straně vozovky. Zde je sazby nižší, "pouhých" 15Kč/hod.  

2) v zelené parkovací zóně, která se nachází v ulici Dělnická ve směru od ulice Argentinská až ke křižovatce s ulicí Osadní. V této zóně můžete parkovat v pracovních dnech mezi 8-18 hodinou za poplatek 30Kč/hod., v noci a o víkendech zdarma.

3) na hlídaném parkovišti v objektu Holešovické tržnice s kapacitou 306 míst za 40Kč/hod., vjezd na parkoviště je z ulice Jateční, do které se dostanete z odbočením z ulice Argentinská při jízdě z centra. 

Pozn.: v obyčejně prázdných modrých zónách smíte zaparkovat pouze pokud si na úřadě Prahy 7 či Informačních centrech ÚMČ P7 zakoupíte stírací kartu pro dvouhodinové stání za 120,- Kč nebo kartu platnou od 8 do 18 hod. za 400,- Kč, což je není málo, ale  za odtažení vozidla si však v současné době účtuje Městská policie Praha 1.300,-Kč při provedeném odtahu a 850,-Kč, když k nesprávně zaparkovanému vozidlu dorazíte ve chvíli, kdy se ho již pracovníci odtahové služby dotkli. Obchod s parkováním ve velkoměstech je zdá se fenoménem počátku 21.století.


Přímo před budovou lékařského domu v Tovární ulici jsou 2 vyhrazená místa pro "invalidy" - ZTP, ZTP/P. Tato místa ovšem často zneužívají v okolí bydlící spoluobčané, kteří disponují kartou ZTP a nechtějí utrácet několik stokorun ročně za rezidentní kartu. Proto odstavují svá vozidla na těchto místech trvale, čímž  bezohledně znemožňují zaparkování imobilním pacientům, dojíždějícím ke svému lékaři.