Praktický lékař I

MUDr. Pavel Pick

Pro více informací a pro termíny plánované dovolené navštivte moje osobní stránky www.lekarskydum.cz/pick

Naše ordinace poskytuje péči jak pojištěným pacientům, tak pacientům bez řádného pojištění na základě přímé platby. Smluvně máme navázán vztah s následujícími pojišťovnami:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
 • Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven 207
 • Vojenská zdravotní pojišťovna 201
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211Základní soubor služeb:

 • Standardní služby praxe praktického lékaře
 • Důraz na preventivní medicínu, včetně systematického monitorování rizikových faktorů

Rozšířená diagnostika vnitřního lékařství, vzhledem k původní specializaci Dr. Picka ve vnitřním lékařství

Nadstandardní přístrojové vybavení ordinace zpřesňující diagnostiku a léčbu:

 • Laboratorní diagnostika k okamžitému vyšetření: 
      - CRP
      - INR
      - Streptest, časný průkaz streptokokové infekce
 • EKG
 • Spirometrie
 • Oxymetrie
 • Cévní dopplerovský ultrazvukový přístroj
 • Fyzioterapeutický přístroj k aplikaci elektroléčby a ultrazvuku
 • Otoskop 

Kompletní laboratorní diagnostika

Kompletní předoperační vyšetření

Aplikace infúzní terapie

Aplikace fyzioterapeutických metod přímo v ordinaci
- elektroléčba, ultrazvuk

Těsnou návaznost na spolupracující specializované odbornosti

Vakcinace dostupnými očkovacími látkami

Návštěvní služba

Objednávání pacientů na přesný čas s cílem minimalizace čekacích dob.

Pro časový úsek příjmu akutních nemocných bez objednání je čekárna vybavena digitálním pořadovým systémem.   

Ošetřující lékař

MUDr. Pavel Pick

 

Zdravotní sestra  Pavla Rückerová

Kontakty

Ordinační hodiny

  Objednaní Akutní Objednaní
  PO

7:00 - 8:00

8:00 - 10:00     10:00 - 13:00 
  ÚT 12:00 - 13:00 13:00 - 15:00 15:00 - 18:30
  ST 7:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 13:00
  ČT 11:00 - 13:00 13:00 - 15:00 15:00 - 17:00
  PÁ  7:00 - 8:00 8:00 - 10:00 10:00 - 12:30