Lékařský dům Holešovice           Adresář zdrav. zař. na P7       
    O nás          Naše služby        Ceník výkonů       Fotogalerie      Dovolené  

Naše ordinace poskytuje péči jak pojištěným pacientům, tak pacientům bez řádného pojištění na základě přímé platby. Smluvně máme navázán vztah s následujícími pojišťovnami:

     -      Všeobecná zdravotní pojišťovna 111
     -      Oborová zdravotní pojišťovna bank a pojišťoven 207
     -      Vojenská zdravotní pojišťovna 201
     -      Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211


Jsme schopni ošetřit též nemocné mluvící v anglickém a německém jazyce, viz příslušné odkazy v záhlaví.


Základní soubor služeb:
    
 • Standardní služby praxe praktického lékaře

 •     
 • Důraz na preventivní medicínu, včetně systematického monitorování rizikových faktorů

 •     
 • Rozšířenou diagnostiku vnitřního lékařství, vzhledem k původní specializaci Dr. Picka ve vnitřním lékařství

 •     
 • Nadstandardní přístrojové vybavení ordinace zpřesňující diagnostiku a léčbu:

 •          - CRP diagnostika
           - INR diagnostika
           - EKG
           - Spirometrie
           - Oxymetrie
           - Cévní dopplerovský ultrazvukový přístroj
           - Fyzioterapeutický přístroj k aplikaci elektroléčby a ultrazvuku
           - Otoskop, ušní pulsní irigátor k výplachům ušního mazu
      
 • Kompletní laboratorní diagnostika se zajištěním odběrů přímo v ordinaci

 •     
 • Kompletní předoperační vyšetření

 •     
 • Aplikace infúzní terapie

 •     
 • Aplikace fyzioterapeutických metod přímo v ordinaci
          - elektroléčba, ultrazvuk

 •     
 • Těsnou návaznost na spolupracující specializované odbornosti

 •     
 • Vakcinace dostupnými očkovacími látkami

 •     
 • Návštěvní služba

 •     
 • Jsme zapojeni do projektu sdílení medicínských informací na internetu IZIP • Objednávání pacientů na přesný čas s cílem minimalizace čekacích dob.

  Pro časový úsek příjmu akutních nemocných bez objednání je čekárna vybavena digitálním pořadovým systémem.