Lékařský dům Holešovice           Adresář zdrav. zař. na P7       
    O nás          Naše služby        Ceník výkonů       Fotogalerie      Dovolené  

Ceník zdravotních výkonů provedených lékařem na žádost pacienta, organizace
(nebo jiné právnické osoby), které nehradí zdravotní pojišťovna :

(Platný od 1.9.2020)
 

         
     Vstupní (výstupní) prohlídka do zaměstnání * 500,-     
     Vyšetření pro řidičský průkaz: 1) základní 600,-     
                                               2) periodická nad 65 let 400,-     
     Vyšetření pro zbrojní pas - první přiznání ZP (nutné psychologické vyš.) 800,-     
     Prodloužení zbrojního průkazu 500,-     
     Vyšetření pro zdravotní průkaz 500,-     
     Vyšetření pro profesní průkazy - svářeč, taxi, noční směny) 500,-     
     Vyšetření ke způsobilosti v zaměstnání 500,-     
     Vyšetření pro cestu do zahraničí 500,-     
     Vyšetření sportovce 200,-     
     Komplexní vyšetření na žádost pacienta 600,-     
     Vyšetření pro rekreační a rekondiční pobyty 300,-     
     Předoperační vyšetření - interrupce, kosmetika 600,-     
     Výpis úrazové pojistky - formulář 250,-     
     Bodové ohodnocení pracovního úrazu 250,-     
     Výpis ze zdravotní dokumentace -pro závodního lékaře 250,-     
     Zpráva pro policii, soudy , apod. 250,-     
     Vystavení potvrzení o způsobilosti ke studiu 50,-     
     Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění - první kontakt 600,-     
                                                                     - kontrolní vyšetření 250,-     
     EKG u pacienta bez zdravotního pojištění 200,-     
     Injekce i.m., i.v. a odběr krve u pacienta bez zdrav. pojištění 150,-     
     Administrativní úkon 50,-     
     Vyšetření stolice na OK nehražený pojišťovnou 200,-     
     Ztráta testu na vyšetření stolice na OK 100,-     
     Zprávy, výpisy a doklady pro sociální odbory Úřadu MČ Praha 7 pacient neplatí